ANNONS FÖR EXAMENSARBETE – SKF

Development SRB, SRTB & CARB, AB SKF
Avdelningen ansvarar för produktutvecklingen av självinställande rullager. Teamet som består av 14 personer, de flesta civilingenjörer, är baserat i Göteborg och jobbar i en internationell miljö samt i nära samarbete med andra avdelningar i Göteborg.

Vi arbetar intensivt med produktutveckling, där drivkrafterna är bl.a. förbättrad marknadspotential, högre kvalité samt sänkt kostnad.
Många projekt och aktiviteter är riktade direkt mot externa kunder.

Examensarbete
Livslängdsreducering av Rullningslager p.g.a. Uppdrivning

Introduktion
Vi söker en examensarbetare från Maskinteknik eller Teknisk Fysik och som är genuint intresserad av mekanik, problemlösning och beräkning.
Målet är att ta fram en meta-modell som snabbt kan uppskatta känsligheten för uppdrivning av SRB lager redan på produktsutvecklingsstadiet.

Uppdrag
Arbetet består av:

  • Litteraturstudie av livslängdsteorier för rullningslager
  • Introduktion till BEAST (SKFs interna Multi-Body System verktyg)
  • Parameterstudier i BEAST-modell tillämpat för SRB
  • Kurvanpassning för att skapa en meta-modell för produktutveckling
  • Rapportskrivning och presentation av arbetet

Period och omfattning
Arbetet omfattar 20 veckor heltidsarbete och ska påbörjas under hösten 2017.

Plats
Arbetet sker på SKF i Göteborg.

Ytterligare frågor och hur Du ansöker
Skicka din ansökan, inklusive CV, till helena.jacobsson.sandlund@skf.com senast 2017-09-29. Om du har några frågor, vänligen kontakta Helena J Sandlund på 031-337 18 85 alternativt på helena.jacobsson.sandlund@skf.com.