Vilka är vi?

+46 767 70 50 10

Axel Måneskiöld

Roll: Ordförande Tel: +46 767 70 50 10 E-post: ordforande@marm.se
+46 723 75 77 87

Nils Hedberg

Roll: Kassör Tel: +46 723 75 77 87 E-post: ekonomi@marm.se
+46 720 22 04 65

Sebastian Olsson

Roll: Företagskontakt Tel: +46 720 22 04 65 E-post: kontakt@marm.se
+46 790 78 57 67

Gustaf Malmsjö

Roll: PR/Eventkoordinator Tel: +46 790 78 57 67 E-post: event@marm.se
+46 730 87 72 25

Erik Norheim

Roll: Projektledare ZMART Tel: +46 730 87 72 25 E-post: zmartansvarig@marm.se