MARM jobbar ständigt för att erbjuda studenterna på maskinteknologsektionen inspirerande och utbildande evenemang. Dessa sker både med och utan företag. Vi anstränger oss för att se till just de behov och intresse studenterna har just nu. Tidigare event kan ni finna här: https://marm.se/event/.  

Det här kan vi erbjuda ditt företag:

Lunchföreläsningar

En möjlighet att få hålla en inspirerande föreläsning om just ert företag och vad ni jobbar med för intresserade studenter.

Information om lunchföreläsningar sprids till alla årskurser på Maskinteknologsektionen, vilket gör att budskapet når ut till en bred målgrupp.

Event

Vi i MARM strävar alltid efter att arrangera intressanta evenemang som ger företag möjligheten att lära känna studenter inom maskinteknik. Genom diskussion och öppna dialoger med oss i MARM försäkrar vi tillsammans med ert företag att anordna ett event som uppfyller de krav och önskemål ni har.

Då MARM grundades år 1991, finns det några event som är mer bekanta för oss t.ex. CASE-kvällar, studiebesök, mingelkvällar m.m. men vi är alltid öppna för förslag. Hör gärna av er till oss om ni är intresserade av att arrangera event för maskinteknologer tillsammans med oss.

Informationsspridning

MARM har möjlighet att sprida information genom flera olika typer av medium. Där affischering, inlägg på MARMs Facebooksida samt mailutskick till studenter på maskinteknologsektionen kan ingå.

Vi har även möjlighet att annonsera för eventuella jobbmöjligheter som ert företag har att erbjuda via vår hemsida. Självklart finns det ytterligare möjligheter för exponering! Hör gärna av er till oss med egna förslag!

ZMART-mässan

ZMART-mässan är en arbetsmarknadsmässa som arrangeras årligen i samarbete med Automation & Mekatronik (Z), läs mer här: https://zmartdagen.se/