Vilka är vi?

+46 722 43 68 00

Anna Wrennfors

Roll: Ordförande Tel: +46 722 43 68 00 E-post: ordforande@marm.se
+46 768 755 049

Oskar Hultgren

Roll: Projektledare ZMART Tel: +46 768 755 049 E-post: zmartansvarig@marm.se
+46 723 88 84 61

Alve Sonnerup

Roll: Företagskontakt Tel: +46 723 88 84 61 E-post: kommunikation@marm.se
+46 725 12 00 13

Jacob Kylin

Roll: Event Tel: +46 725 12 00 13 E-post: event@marm.se
+46 706 50 11 86

Gustav Rönn

Roll: PR Tel: +46 706 50 11 86 E-post: pr@marm.se
+46 763 46 96 40

Amanda Gustafsson

Roll: Kassör Tel: +46 763 46 96 40 E-post: ekonomi@marm.se
+46 723 80 01 80

Leonard Smedenman

Roll: IT Tel: +46 723 80 01 80 E-post: it@marm.se