Om Maskinteknik

Maskinteknologsektionen, med sina 1100 studerande, är en av de äldsta sektionerna vid Chalmers tekniska högskola. Civilingenjörerna som examineras har mycket goda kunskaper inom bland annat mekanik, matematik och styrsystemsprogrammering vilket gör att utbildningen sätts i ett stort sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll.
Många civilingenjörer inom maskinteknik arbetar inom tillverkningsindustrin där de utgör en viktig roll vid exempelvis produktutveckling, simuleringar och produktion. Det gör att maskinteknik spelar en central roll inom tillverkning av allt ifrån bilar och fartyg till mobiltelefoner och köksapparater.