Om ZMART

För mer information besök gärna ZMARTdagen.se

ZMART är en arbetsmarknadsdag anordnad av sektionerna Maskinteknik och Automation & Mekatronik. Arbetsmarknadsdagen är ett utmärkt tillfälle för företag att marknadsföra sig och skapa kontakter med studenter inom dessa områden. Veckan innan själva ZMARTdagen anordnas Speakers week när ett företag varje dag får tillfälle att hålla lunchföredrag för intresserade studenter.

Under ZMARTdagen står hela maskinhusets entréplan till förfogande, vilket innebär moderna och attraktiva lokaler att ställa ut i. Varje företag för tillgång till en yta på ungefär 3×2 meter där företaget presenteras för studenterna. Lokalerna rymmer max 30 montrar, så se till att anmäla er i tid! Förutom tillgång till monterplats ingår en annonsplats i den katalog som går ut till studenterna. I katalogen presenteras samtliga medverkande företag och organisationer.

Dagen inleds med en gemensam frukost i anslutning till utställningshallen, där även invigningen av ZMARTdagen äger rum. Efter en trivsam och givande dag avslutas den med en festlig middag för företag och studenter.

Allmänna frågor och intresse: zmartansvarig@marm.se